Multi-Visie: praktijk voor psychosociale therapie        06-22774784          Vlasakkers 3 9528PS Buinen
Ontdek de kracht in jezelf Multi-Visie
        Bedrijfsmatige dienstverlening
Kracht Balans Geluk Zelfdiagnose Informatie Therapie�n
Multi-Visie voor bedrijven    De uitgangspunten voor de praktijk kunnen ook ingezet worden voor bedrijfsmatige toepassingen. Multi-Visie vindt kracht en balans in de mensen van uw organisatie. Het inzetten van de werkmethoden en therapieën van Multi-Visie en het gebruik maken van de kennis en kunde op het gebied van groepsdynamica en persoonlijke ontwikkeling zijn bijzonder effectief voor organisaties die meer uit hun medewerker willen halen zonder daarbij de druk onredelijk op te voeren. Persoonlijke aandacht voor het individu zullen er toe leiden dat uw medewerkers meer ruimte krijgen voor zowel de eigen ontwikkeling als de groei van het bedrijf. Het investeren in mensen is dan ook één van de belangrijkste beslissingen die een bedrijf in haar strategie kan toepassen. Multi-Visie richt zich op de mogelijkheden en onderzoekt, samen met u en uw medewerker(s), waar groeikansen liggen. Realiteitszin en positief sturen op verandering zonder daarbij een bedreiging te vormen voor het individu. Dat zijn de sleutelbegrippen in de transitie. Uw mensen leren te denken in kansen en mogelijkheden en daarmee hun bijdrage te leveren op de meest optimale wijze. In dit hoofdstuk kunt u een aantal onderwerpen inzien zoals deze door Multi-Visie worden gerealiseerd. Multi-Visie is een klein bedrijf en kent geen complexe en kostbare managementstructuren. Daardoor ontstaat dan ook een kwalitatief hoogwaardige service voor een acceptabele prijs.
Bedrijfsmaatschappelijk werk Trainingsondersteuning Talentcoaching Psychosociaal advies Pre-integratie=uitval voorkomen voor bedrijven voor bedrijven